Cơ chế chính sách Cơ chế chính sách
Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
08:14 | 07/05/2013 Print   E-mail    

 

Vũng Tàu có trên 177,6 km2 đất tự nhiên với trên 400 nghìn nhân khẩu gồm 16 phường và 1 xã đảo, là nơi vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, có tiềm năng du lịch lớn. Từ khi có Nghị quyết trung Ương 5(TW) khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, phong trào xây dựng khu phố văn hóa, làng văn hóa, Gia đình văn hóa luôn được các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm, đầu tư và duy trì thường xuyên. Đời sống kinh tế - văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao phát triển mạnh. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố được thành lập, đồng thời có nghị quyết và chương trình hành động cụ thể, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Cuộc vận động đã lồng ghép nội dung các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động phong phú, nhiều mô hình khác nhau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của từng thôn, xóm.
Hội diễn NTQC đã trở thành hoạt động thường niên của nhân dân thành phố
 
Sau 15 năm (1998-2013) triển khai thực hiện xây dựng khu phố văn hóa, làng văn hóa phong trào đã không ngừng phát triển, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần ngày càng phát triển trình độ dân trí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo nhiều khởi sắc mới, thể hiện rõ nét trên các nội dung của CVĐ. Thông qua CVĐ, các tầng lớp nhân dân đã tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Điển hình như: Hội nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”, phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”; Liên đoàn lao động với phong trào “Thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Đoàn thanh niên với phong trào “ Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”; Hội người cao tuổi với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…
Hội hoa xuân đã trở thành nét văn hóa của người dân thành phố biển
              Trong năm 2012 quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đã vận động được 3 tỷ 086 triệu đồng, bằng nguồn quỹ đã xây dựng được 52 căn nhà đại đoàn kết, tặng 53 sổ tiết kiệm, hỗ trợ và tặng quà cho 3.407 hộ nghèo. Hội nông dân các cấp từ nguồn vốn hỗ trợ của hội và ngân hàng chính sách đã huy động được trên 39 tỷ đồng giúp cho 3.134 hộ vay vốn. Hội liên hiệp phụ nữ đã huy động được trên 72 tỷ đồng hỗ trợ cho 18.458 lượt chị em vay vốn, giới thiệu việc làm cho 6661 lao động mới...
 
             Cuộc vận động còn trở thành yếu tố tích cực để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy các phong trào tự quản, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu.... Đến nay, đã có 95% khu dân cư đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua sơ kết đã có 101/115 khu dân cư (đăng ký) đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và 57.826/58899 = 98,17%  đạt gia đình văn hóa. Từ CVĐ, công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được cấp ủy, chính quyền, nhân dân quan tâm, phong trào xã hội hóa học tập phát triển rộng khắp, nhiều khu dân cư liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên; 98% số trẻ trong độ tuổi được tiêm vác xin phòng các bệnh nguy hiểm…
Hoạt động tưởng nhớ vua hùng đã có công dựng nước giữ nước
nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 năm Quý Tỵ)
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong suốt 15 năm qua đã đạt được những kết quả thiết thực. Được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình: Đảng có nghị quyết, chính quyền trực tiếp phối hợp, tạo điều kiện, ủy ban MTTQ, ngành văn hóa và thông tin và các tổ chức thành viên, các cấp xây dựng kế hoạch thống nhất hành động. Song song với đó, cuộc vận động đã được chỉ đạo tập trung, có bước đi thích hợp nên đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Với những gì đã đạt được, có thể nói cuộc vận động thực sự đã đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự nhất trí, đồng thuật trong xã hội và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh với tiêu chí của nền văn hóa mới, con người mới bắt đầu từ mỗi khu dân cư, đã góp phần đưa thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
                                                                                                  Bài, ảnh: Dung Đoàn
                                                                                                   BBT.