Đường dây nóng Đường dây nóng
Phòng Y tế công bố số điện thoại nóng tiếp nhận phản ánh về an toàn thực phẩm
02:22 | 21/11/2017 Print   E-mail    

Trước yêu cầu về nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, địa bàn phục vụ rất đông khách du lịch. Phòng Y tế vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để mọi người dân có thể liên lạc nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm:

- Điện thoại 0903982236    Bác sĩ Phạm Văn Lưu, Trưởng phòng Y tế,

- Điện thoại 0909954716     Dược sĩ Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Y tế,

- Điện thoại 0254 3512210    Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu,

- Địa chỉ email: phongytetpvt@gmail.com

- Địa chỉ cơ quan tiếp nhận trực tiếp: Phòng Y tế, 103 Trưng Nhị, Phường 1./. 

Tin: Trần Việt, BBT