Đường dây nóng Đường dây nóng
Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật
09:56 | 25/01/2016 Print   E-mail    

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0967.873.434

Phòng Quản lý Đô thị: 0967.875.454

Đội trật tự Đô thị: 0967.876.464