Đường dây nóng Đường dây nóng
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính.
09:52 | 25/01/2016 Print   E-mail    

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố Vũng Tàu:

Ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND Thành phố - Điện thoại: 0913.948.176.

Ông Trần Văn Phức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố - Điện thoại: 0913.863.526.

Ông Trần Văn Hà - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố - Trưởng bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Điện thoại: 0918.627.599