Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Hội Liên hiệp Phụ nữ
 
Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.825.700 - 02543.526.446 - 02543.512.327
Email: hoilhpn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Vũ Phương HảoChủ tịch
2Bà Nguyễn Thị Thu HằngPhó Chủ tịch
3Bà Bùi Thị HạnhPhó Chủ tịch