Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Liên đoàn Lao động
 
Địa chỉ: 102 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.853.545 - 02543.584.545 - 02543.512.171
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Thanh SơnChủ tịch
2Bà Trần Thị Thanh ThủyPhó Chủ tịch
3Ông Lê Tiến ChinhPhó Chủ tịch