Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Hội Cựu chiến binh
 
Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3852 980 – 0254 3853 980
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Xuân SơnChủ tịch
2Ông Nguyễn Hồng AnPhó chủ tịch
3Ông Nguyễn Văn ThăngPhó chủ tịch