Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Thành Đoàn Vũng Tàu
 
Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3856.537
Email: dtn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Nhật MinhBí thư
2Ông Đồng Thanh TùngPhó Bí thư