Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ủy ban MTTQVN
 
Địa chỉ: Số 04 - Hoàng Hoa Thám – phường 2 – thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852759
Fax: 02543.852759
Email: mttqvungtau@baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Mai Ngọc OanhChủ tịch
2Ông Phạm Tuấn AnhPhó Chủ tịch
3Ông Lê Thanh TúPhó Chủ tịch