Hướng dẫn cài đặt eOffice Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
10:29 | 31/10/2014 Print   E-mail    

 
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - eOffice
-----------------------
 
Trước khi cài đặt phần mềm eOffice cần phải có những điều kiện sau:
 
1. Máy tính phải được kết nối hệ thống mạng nội bộ (LAN) của UBND thành phố Vũng Tàu (đối với 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố), kết nối đường truyền số liệu chuyên dụng (đối với các UBND phường, xã).
 
2. Tài khoản sử dụng và mật khẩu do Văn phòng HĐND và UBND Thành phố cấp.
 
Các bước cài đặt phần mềm eOffice :
 
Bước 1: Tải tập tin cài đặt phần mềm eOffice. Tại đây
 
Bước 2: Tởi vị trí lưu trữ tập tin vừa tải về, giải nén và chạy file cài đặt của phần mềm eOffice có biểu tượng như sau:
 
Chương trình sẽ xuất hiện giao diện để nhập thông tin ban đầu:
 
 
Giải thích giao diện :
Địa chỉ email : đây là tài khoản sử dụng do Văn phòng HĐND và UBND Thành phố cấp theo quy định
Tên máy chủ : Địa chỉ truy cập tới máy chủ eOffice đặt tại UBND Thành phố
Mật khẩu      : 123456 - Là mật khẩu mặt định khi khởi tạo tài khoản (bắt buộc thay đổi mật khẩu sau khi đã đăng nhập vào chương trình)
 
Bước 3: Nhập đầy đủ thông số ban đầu để chạy phần mềm eOffice.
 
1.Tại chỉ email : Gõ địa chỉ email đã được cung cấp
Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiếu chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND được cấp tài khoản eOffice là hieuntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn thì phải gõ đầy đủ thông tin: hieuntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn.
2.Tên máy chủ : nhập thông số IP do Văn phòng HĐND và UBND cung cấp.
3. Mật khẩu      : 123456 - Là mật khẩu mặt định khi khởi tạo tài khoản 
 
Sau khi điền đầy đủ thông tin Ấn nút : Đăng Nhập
 
Chương trình sẽ xuất hiện bảng thông báo thông tin người dùng:
 
 
Tại phần nhập Họ và tên bạn: Gõ đầy đủ tên người sử dụng bằng tiếng Việt có dấu (theo kiểu gõ Telex).
 
Thư mục cài đặt: Mặc định là cài đặt trong Ổ  C:\ người sử dụng có thể chọn ổ đĩa khác để cài đặt.
 
Nhấn nút Tiếp tục để vào hoàn thiện cài đặt chương trình eOffice. 
 
Ghi chú:
 
- Tiến hành thực hiến đúng các bước đã nêu trên, có vấn đề thắc mắc về chương trình xin liên hệ theo địa chỉ sau.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
Bộ phận Quản trị mạng - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
Điện thoại: (064) 3513160  
Email: hieuntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn