Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Thành ủy
 
Địa chỉ: 45, Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.385.27.55
Fax: 0254.351.21.23
Email: thuvungtau@baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Trần Đình KhoaBí thư thành ủy
2Bà Lê Thị Thanh BìnhPhó Bí thư
3Ông Hoàng Vũ ThảnhPhó Bí thư