Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ủy ban nhân dân
 
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 02543 848 434
Fax: 02543.812 393
Email: thangnhat@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Giang Phương ThảoChủ tịch
2Ông Vũ Hoàng TrungPhó Chủ tịch
3Ông Trần Văn TrìuPhó Chủ tịch