Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Đảng ủy
 
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 02543 848 434
Fax: 02543.812 393
Email: thangnhat@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Giang Phương ThảoBí thư
2Ông Lê Tiến ThànhPhó Bí thư
3Ông Trần Văn TrìuPhó Bí thư