Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ủy ban nhân dân
 
Địa chỉ: Số 137 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.859.358
Fax: 02543.580.046
Email: phuong8@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Minh ĐứcChủ tịch
2Bà Nguyễn Thị Thanh TươiPhó Chủ tịch
3Ông Đỗ Đức KhanhPhó Chủ tịch