Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Đảng ủy
 
Địa chỉ: Số 137 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.859.358
Fax: 02543.580.046
Email: phuong8@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Phạm Thị ThơmBí thư
2Bà Nguyễn Thu GiangPhó Bí thư
3Ông Nguyễn Minh ĐứcPhó Bí thư