Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Đảng ủy
 
Địa chỉ: số 10 đường Thống Nhất, phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852.545.
Fax: 02543.351.303
Email: phuong1@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Nguyễn Thị Vân AnhBí thư
2Ông Luyện Công KhảiPhó Bí thư
3Bà Trần Thị Kim LoanPhó Bí thư