Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Hội đồng nhân dân
 
Địa chỉ: số 10 đường Thống Nhất, phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852.545.
Email: phuong1@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Nguyễn Thị Vân AnhChủ tịch