Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ủy ban nhân dân
 
Địa chỉ: số 10 đường Thống Nhất, phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.852.545.
Fax: 0254.351.303
Email: phuong1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Trần Thị Kim LoanChủ tịch
2Bà Thái Thị Hồng MinhPhó Chủ tịch
3Ông Phan Trung ViệtPhó Chủ tịch