Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản lý Chợ phường 1
 
Email: bqlcp1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Tấn HòaTrưởng ban