Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản lý chợ Vũng Tàu
 
Địa chỉ: 146 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852940
Email: bqlcvt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Vũ Bá SoanTrưởng ban
2Ông Hoàng Văn AnPhó Trưởng ban