Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản lý Chợ Bến Đình
 
Địa chỉ: Số 466 đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3832.507
Email: bqlcbd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Đinh Thị Tấn AnhPhó Trưởng ban