Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Trung tâm quản lý và hỗ trợ các khu du lịch
 
Địa chỉ: Số 01 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852.282 - 02543.852.536
Fax: 02543.852.536
Email: bqlkdl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn;
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Phạm Khắc TộPhó Giám đốc
2Ông Lê Trường XuânPhó Giám đốc
3Bà Nguyễn Trần Hoài ThươngPhó Giám đốc