Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Trung tâm Phát triển Quỹ đất
 
Địa chỉ: 188 Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3.510.219
Fax: 0254.3.510.219
Email: ttptqd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Hồ Sỹ PhươngGiám đốc
2Ông Vũ Văn QuangPhó Giám đốc
3Ông Phạm Kim LuânPhó Giám đốc
4Ông Lê Mạnh DươngPhó Giám đốc