Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Văn hóa Thông tin
 
Địa chỉ: 94 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3852722
Email: vhtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Phan Trọng HạnhTrưởng phòng
2Ông Lê Xuân Đăng QuangPhó Trưởng phòng
3Bà Đoàn Thị Bích TuyềnPhó Trưởng phòng