Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3853.445
Email: tnmt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Ngọc Thanh DũngTrưởng phòng
2Ông Phạm Huy LiềnPhó Trưởng phòng
3Ông Phạm Tấn ChiểuPhó Trưởng phòng
4Ông Phạm Quốc HuyPhó Trưởng phòng