Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Quản lý Đô thị
 
Địa chỉ: 83 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3511678
Email: qldt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Trọng ThụyTrưởng phòng
2Ông Hoàng Xuân NguyễnPhó Trưởng phòng
3Ông Nghiêm Viết HùngPhó Trưởng phòng