Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
Cảm ơn

Vừa rồi tôi có đăng ký hộ khẩu nhưng phải đến lần thứ 2 mới đăng ký được, tuy có sự chậm trễ so với dự định của tôi nhưng sau khi tiếp nhận ý kiến của tôi thì công an thành phố đã giải quyết cho tôi. Xin cảm ơn trực ban và cảnh sát khu vực công an Phường 10 đã giải quyết thủ tục tạm trú cho tôi được nhanh gọn, cảm ơn cán bộ trực ban công an thành phố đã lắng nghe ý kiến và truyền đạt đến bộ phận hộ khẩu giải quyết cho tôi. Qua đây xin góp ý vs cán bộ là nên nghe người dân được trình bày lúc làm việc thì công việc sẽ thuận lợi hơn cho cả đôi bên.  

Người gửi: Linh Ngày gửi: 01:07 | 28/07/2019
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Chào bạn đọc.

Trang tin điện tử đã nhận được thư cảm ơn về việc giải quyết thủ tục hộ khẩu của bạn.

Trong quá trình giải quyết công việc anh em cũng chưa thật sự tận tâm, sau khi nhận đóng góp của bạn Công an Thành phố đã có ý kiến chấn chỉnh, đó là công việc bình thường.
Chúng tôi cũng mong rằng người dân nói chung và cá nhân bạn hợp tác tốt, đóng góp trách nhiệm để xây dựng chính quyền tốt nhất.
Cảm ơn, chào thân ái.

10:07 | 31/07/2019

Câu hỏi khác cùng chuyên mục