Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
Hoi ve thu tuc hanh chinh

 Toi muon xin giay phep xay dung nha o tu nhan.Toi xin hoi muon xin giay phep xay dung nha o gia dinh can cac giay to gi? nop cac giay to do o dau?thoi gian nop den khi duoc cap phepxay dung la bao nhieu ngay?Giay phep co gia tri trong thoi gian nao?Co giay phep xay dung phai nop o cac co quan naode duoc thuan loi khi xay dung?trong khi xay dung co phai trinh bao cho co quan nao khac khong?chi phi het bao nhieu?ho khau bo mechuyen den nhap ho khau cung con de mat bao nhieu thoi gian(Bo me khong noi nuong tua).Xin tran thanh cam on.

Người gửi: ngoc nguyen Ngày gửi: 10:04 | 06/04/2014
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau

Theo các quy định hiện hành về việc cấp giấy phép xây dựng thì đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ bao gồm các loại: Xây dựng mới: giấy phép xây dựng chính (phù hợp quy hoặch đất dân cư); Giấy phép xây dựng tạm (trường hợp không phù hợp quy hoặch và khu vực chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và Giấy phép sửa chữa, cải tạo.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về đất đai; Giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo;

3. Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện (Các công ty tư vấn thiết kế), thiết kế phải được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 dưới 3 tầng thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận. Mỗi bộ gồm:

a. Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất;

b. Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;

c. Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);

d. Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin;

đ. Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

e. Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kêt cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

4. Bảng kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (mẫu), chứng chỉ hành nghề của cá nhân thiết kế (đối với trường hợp bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện).

* Thời gian cấp giây phép xây dựng:

Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến hạn theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kẻ từ ngày hết hạn theo quy định.

* Thời hạn giấy phép xây dựng:

 Giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp. Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

(Theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.)

* Về việc trình giấy phép xây dựng:

- UBND phường sở tại (trước khi khởi công);

- Cán bộ kiểm tra xây dựng thuộc UBND phường, Đội Trật tự đô thị Thành phố khi có yêu cầu (trong quá trình thi công).

- Các cơ quan, tổ chức khi xử lý các công việc có liên quan đến giấy phép xây dựng (nếu có).

* Tiếp nhận và Trả kết quả:

- Tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND Thành phố Vũng Tàu

- Lệ phí: 50.000đ đối với nhà ở riêng lẻ.

Tài liệu đính kèm
  ND 64-2012
  Thong tu 10-2012-TT-BXD

04:04 | 18/04/2014

Câu hỏi khác cùng chuyên mục