Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến
chuyển bảo hiểm xã hội từ nơi làm việc cũ sang mới

 Kính gửi phòng Nội vụ TP Vũng Tàu, tôi xin được hiểu rỏ hơn về việc chế độ đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Vào năm 2008 tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án Hạ Tầng TPVT theo hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước theo bâc lương 2/9 là 2,65 

Đến năm 2013 tôi xin chuyển công tác và làm việc tại phòng QLĐT theo hợp đồng lao động không thời hạng nhưng chỉ được đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số mới là 2,34 mà không được đóng theo hệ số 2,65 như cữ 

xin được tư vấn 

Người gửi: Trịnh Văn Đoàn Ngày gửi: 11:06 | 03/06/2016
Cơ quan chức năng trả lời
#1 - Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau


1. Theo hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động thành phố Vũng Tàu hiện Phòng Nội vụ đang quản lý thì tình hình diễn biến lương của ông Trịnh Văn Đoàn như sau:

- Năm 2008, tại Công văn số 679/UBND-NVLĐ ngày 29/4/2008 của UBND thành phố Vũng Tàu cho phép Ban Quản lý dự án hạ tầng thành phố Vũng Tàu được ký hợp đồng thử việc với ông Trịnh Văn Đoàn, sinh ngày 03/10/1985:

Trình độ chuyên môn:           Trung cấp Quản lý đất đai

Công việc đảm nhận:             Cán bộ đền bù

Được vận dụng mức tiền công lao động theo ngạch bậc như sau:

Ngạch: Cán sự                       Mã ngạch: 01.004

Bậc: 1/12                              Hệ số: 1,86 x 85%.

 

- Đến năm 2014, tại Công văn số 4788/UBND-NV ngày 14/11/2013 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc hợp đồng lao động thử việc, trong đó cho phép Phòng Quản lý đô thị được ký hợp đồng lao động thử việc đối với ông Trịnh Văn Đoàn như sau:

Ngạch: Cán sự                       Mã ngạch: 01004

Bậc: 1/12                               Hệ số 1,86 x 85%

Thời điểm thử việc từ ngày 01/11/2013 đến 31/12/2013.

 

- Đến năm 2014, tại Công văn số 162/UBND-NV ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc ký hợp đồng lao động, trong đó cho phép Phòng Quản lý đô thị được ký hợp đồng lao động đối với ông Trịnh Văn Đoàn như sau:

Ngạch: Cán sự                       Mã ngạch: 01004

Bậc: 1/12                               Hệ số 1,86

Thời gian được hưởng từ 01/01/2014.

Theo diễn biến lương như trên, do ông Trịnh Văn Đoàn kết thúc hợp đồng tại đơn vị cũ, chuyển sang đơn vị mới phải ký lại hợp đồng mới nên phải áp dụng mức lương bắt đầu từ bậc 1.

2. Việc ông Trịnh Văn Đoàn cho rằng đã đóng bảo hiểm xã hội theo bậc lương 2/9, hệ số 2,65 là không có cơ sở. Đề nghị ông liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu để được giải đáp./.

12:07 | 30/07/2016

Câu hỏi khác cùng chuyên mục