Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản Lý chợ Thắng Nhất
 
Địa chỉ: Ngã ba Chí Linh - Đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3832543 - 0254. 3593908
Email: bqlctn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Đào Thị Thu HiềnPhó trưởng ban phụ trách