Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản Lý Chợ Rạch Dừa.
 
Địa chỉ: 1003 đường Bình Giã, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254 3848263.
Email: bqlcrd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Phan Minh NhậtPhó Trưởng ban