Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1
 
Địa chỉ: 18 đường 3 tháng 2 , phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3.510.039
Fax: 0254.351.0038
Email: bqldadtxd1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Đoàn Hải LinhGiám đốc
2Ông Quách Tiến ĐạoPhó Giám đốc