Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Thanh tra thành phố
 
Địa chỉ: Số 78, đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.852775 – 02543.512268
Email: thanhtra@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Trần Phú VinhChánh Thanh tra
2Ông Vũ Anh ThuầnPhó Chánh Thanh tra