Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Nội vụ
 
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3852.768
Fax: 0254.3512.054
Email: noivu@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Bùi Thị Thu HươngTrưởng phòng
2Ông Huỳnh Xuân HòaPhó Trưởng phòng
3Ông Đăng Quang VinhPhó Trưởng phòng