Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Y tế
 
Địa chỉ: 103 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.351.2210
Fax: 0254.351.2210
Email: yte@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Phạm Thị Thu HiềnTrưởng phòng
2Ông Nguyễn HuỳnhPhó Trưởng phòng