Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Lao động Thương binh Xã hội
 
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3.810229
Email: LDTBXH@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Trần Sỹ NguyệnPhó Trưởng phòng