Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
Địa chỉ: 82 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3532.600
Fax: 0254.3852.483
Email: gddt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Nguyễn Thị Lan HươngTrưởng phòng
2Ông Lê Văn MỹPhó Trưởng phòng
3Bà Nguyễn Thị Mai LiênPhó Trưởng phòng