Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Tài chính - Kế hoạch
 
Địa chỉ: 186 đường Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.351.04.93
Email: tckh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Võ Văn Thành SangTrưởng phòng
2Ông Nguyễn Quốc TríPhó Trưởng phòng
3Bà Hoàng Thị TừngPhó Trưởng phòng