Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Văn phòng HĐND và UBND
 
Địa chỉ: 89 Lý Thưởng Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3852.767
Fax: 0254.385.3848
Email: vanphong@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Trần Thị XuânChánh Văn phòng
2Ông Nguyễn Đình BìnhPhó Chánh Văn phòng
3Ông Đỗ Quốc ĐạtPhó Chánh Văn phòng