Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Kinh tế
 
Địa chỉ: 80 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.852.851
Fax: 0254.810.155
Email: kt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Bà Trần Thị Thu HườngTrưởng phòng
2Bà Lê Hải VânPhó Trưởng phòng
3Ông Phạm Mạnh HùngPhó Trưởng phòng